_Strona główna > O firmie

O FIRMIE

Informacje nt. firmy AMIGO z Wrocławia

Firma nasza powstała w 1997 roku. Dwa lata później, tj. w 1999 roku zostaliśmy członkiem Dolnośląskiej Izby Turystyki. Firma od początku swojego istnienia zajmowała się głównie turystyką. Staraliśmy się specjalizować w stosunkowo mało uczęszczanych kierunkach (Bornholm, dawne Kresy Wschodnie). Zajmowaliśmy się również organizacją wyjazdów w miejsca bardziej popularne takie jak Czechy, Słowacja, Węgry czy też na południe Francji (Lazurowe Wybrzeże).

W ostatnim czasie, zgodnie z wykształceniem osób prowadzących firmę, została rozszerzona jej działalność na obszar nauk przyrodniczo-technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem żywności regionalnej i tradycyjnej.

Od 1.01.2018 nazwę AMIGO uzupełniono o nowe rozszerzenie w języku angielskim: Science Food Travel. Wynika to ze względu na większy zakres działania firmy. Dla naszych dotychczasowych klientów turystycznych zmiana nie ma większego znaczenia, gdyż turystyką zajmujemy się dalej, ale jako AMIGO jednocześnie otwieramy się na nowe segmenty działalności gospodarczej. Związane to jest m.in. z naszym doświadczeniem i wiedzą na temat badań dotyczących nisko-przetworzonej żywności naturalnej, regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej. Różne interdyscyplinarne aktywności, w których uczestniczymy wspomagają profilaktykę zdrowotną człowieka i uświadamiają nam jak niezmiernie ważna dla naszego zdrowia jest żywność dobrej jakości oraz inne czynniki środowiskowe (woda, powietrze, promieniowanie elektro-magnetyczne).

AMIGO jest prowadzone przez mgr inż. Beatę Oziembłowską (duże doświadczenie m.in. w pracy z grupami w tym młodzieżowymi - posiadany tytuł nauczyciela dyplomowanego) oraz dr inż. Macieja Oziembłowskiego (pracownik naukowy, ekspert żywności regionalnej i tradycyjnej, licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych). Wiedza merytoryczna, uczciwość oraz doświadczenie to atuty naszej firmy. Jesteśmy członkami wrocławskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, tak więc imprezy organizowane na nasze dawne Kresy Wschodnie to m.in. pewnego rodzaju misja wynikająca z wewnętrznej potrzeby. Jak do tej pory Dolnośląska Izba Turystyki nie odnotowała żadnej skargi na naszą działalność i czynimy wszystko aby taki stan rzeczy nie uległ zmianie.

Jesteśmy gotowi włączyć się w różne działania pro-zdrowotne, projekty, szkolenia i wykłady związane z jakością żywności, środowiskiem naturalnym oraz turystyką. Tak jak do tej pory zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi ofertami turystycznymi, które kierujemy zarówno do turysty indywidualnego jak i do grup.

 
Klientów zapraszamy na ul. Forsycjową 10 we Wrocławiu-Pawłowicach. W latach 1998-2004 biuro nasze znajdowało się nieopodal Hali Targowej co ukazane zostało na planie Wrocławia z 1562 roku.
 
     
AMIGO Science Food Travel, ul. Forsycjowa 10, 51-253 Wrocław
tel. 71 72-555-76, tel. 606 99-80-60, e-mail: amigo@amigo.wroc.pl
Strona AMIGO istnieje od kwietnia 1999 roku. Data ostatniej aktualizacji podstrony: 25.02.2018 - Maciej Oziembłowski (c)