_Strona główna > Dawne Kresy > Spis wybranych artykułów o miejscowościach kresowych w dwumiesięczniku "Semper Fidelis"

Herb woj. ruskiego i ziemi lwowskiej

Dawne Kresy


Spis wybranych artykułów o miejscowościach kresowych w dwumiesięczniku
"Semper Fidelis"

Herb ziemi przemyskiej i sanockiej

Poniżej przedstawiamy spis wybranych artykułów o miejscowościach Kresów Południowo-Wschodnich, które ukazały się drukiem w dwumiesięczniku "Semper Fidelis". Jest to pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (TMLiKPW) z Wrocławia. Część archiwalnych numerów jest dostępna u wydawcy. Zainteresowani mogą kontaktować się bezpośrednio z Redakcją lub z naszym biurem. Adres i telefon Redacji "Semper Fidelis" oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich jest następujący: TMLiKPW, ul. Ruska 32/33, 50-079 Wrocław, tel./fax: (0-71) 344-88-93. Z tego względu, że w piśmie (wychodzącym od grudnia 1989 roku) znajduje się sporo informacji biograficznych, wspomnieniowych, historycznych, społecznych jak również geograficznych postanowiliśmy dokonać subiektywnego wyboru artykułów, które koncentrują się na opisie miejscowości kresowych. W spisie pominięto materiały dotyczące bezpośrednio Lwowa, gdyż wszyscy zainteresowani tym miastem praktycznie w każdym z numerów coś na ten temat znajdą. Większym problemem jest odnalezienie informacji o innych miastach, miasteczkach czy też wsiach. Dlatego też poniższy spis ma pomóc internautom w dotarciu do źródeł drukowanych o innych miejscowościach kresowych, na temat których nieraz niewiele można znaleźć w internecie.

Miejscowość
lub inne jednostki geograficzne
(w nawiasach)
Położenie geograficzne
w I Rzeczpospolitej
(do 1772 r.)
Położenie geograficzne
w II Rzeczpospolitej
(w 1934 roku)
Autor artykułu
Tytuł artykułu
Numer i strony
artykułu w "Semper Fidelis"
(bełskie województwo) woj. bełskie Poszczególne części w województwach lwowskim, lubelskim, tarnopolskim Sołtysówna Aldona Kordula z Komorowskich Potocka. Ostatnia wojewodzina bełzka rok 1999: nr 5(52), ss. 15-16
Biały Kamień woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. tarnopolskie
powiat Złoczów
Rogalski Marek Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Białym Kamieniu rok 1997: nr 3(38), ss. 11-12
Brzuchowice woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
powiat lwowski
Fedorowicz Andrzej Cykl krajobraz rodzinny - Brzuchowice - płuca Lwowa rok 2000: nr 2(55), ss. 14-15
Bubniszcze woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat Żydaczów
woj. stanisławowskie
powiat Dolina
Leszczyński Jarosław Tadeusz Rezerwaty sklane w Bubniszczu i Uryczu rok 1999: nr 5(52), ss.17-19
Buczacz woj. ruskie
ziemia halicka
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Rogalski Marek Kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Buczaczu rok 1997: nr 2-37, ss.26-27
Buczacz woj. ruskie
ziemia halicka
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Zając Józef Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Buczaczu po 10 latach rok 2001: nr 1(60), ss. 46-47
Buczacz woj. ruskie
ziemia halicka
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Zając Józef Niecodzienny Jubileusz w Buczaczu rok 2001: nr 5(64), ss. 20-22
Chodorów woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat Żydaczów
woj. lwowskie
powiat Bóbrka
Masior Jerzy Miejsce urodzenia - Chodorów rok 1998: nr 2(43), ss. 21-22, 26
Chodorów woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat Żydaczów
woj. lwowskie
powiat Bóbrka
Dancewicz Antoni Mieczysław Chodorów - opowieść o losach miasta i jego mieszkańców (I) rok 2002: nr 3(68), ss. 20-24
Chodorów woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat Żydaczów
woj. lwowskie
powiat Bóbrka
Dancewicz Antoni Mieczysław Chodorów - opowieść o losach miasta i jego mieszkańców (II) rok 2002: nr 4(69), ss. 13-16
Chodorów woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat Żydaczów
woj. lwowskie
powiat Bóbrka
Dancewicz Antoni Mieczysław Chodorów - opowieść o losach miasta i jego mieszkańców (III) rok 2002: nr 5(70), ss. 17-21
Chodorów woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat Żydaczów
woj. lwowskie
powiat Bóbrka
Masior Jerzy Dom, którego nie ma rok 2002: nr 5(70), ss. 8-9
Chodorów woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat Żydaczów
woj. lwowskie
powiat Bóbrka
Dancewicz Antoni Mieczysław Chodorów - opowieść o losach miasta i jego mieszkańców (IV) rok 2002: nr 6(71), ss. 14-18
Chyrów woj. ruskie
ziemia przemyska
powiat przemyski
woj. lwowskie
powiat Dobromil
ks. Krzyżanowski H. Chyrów: Okólnik do wszystkich P.T. Rodziców i Opiekunów (napisany przez ks. H. Krzyżanowskiego, rektora Zakładu w 1932 roku) rok 1998: nr 2(43), ss. 32-33
Czernelica woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja (Pokucie)
woj. stanisławowskie
powiat Horodenka
Rogalski Marek Czernelica rok 2001: nr 5(64), s. 32
Czerwonogród woj. podolskie
miasto powiatowe
woj. tarnopolskie
powiat Zaleszczyki
Rogalski Marek Czerwonogród rok 2001: nr 5(64), s. 31
Czortków woj. podolskie
powiat Czerwonogród
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Nespiak Danuta Czortków ma monografię rok 1994: nr 2(19), ss.35-36
Czortków woj. podolskie
powiat Czerwonogród
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Walcharz Jan Jeszcze raz Czortków rok 1994: nr 5(22), ss. 34-37
Czortków woj. podolskie
powiat Czerwonogród
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Błażyński Tadeusz i
Stoszek Jerzy
Sąd Okręgowy II Rzeczypospolitej w Czortkowie rok 2000: nr 1(54), ss. 20-22
Czortków woj. podolskie
powiat Czerwonogród
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Błażyński Tadeusz i
Stoszek Jerzy
Sąd Okręgowy II Rzeczypospolitej w Czortkowie (c.d.) rok 2000: nr 2(55), ss. 33-35
Dobrowlany (obok Chodorowa) woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat Żydaczów
woj. lwowskie
powiat Bóbrka
Masior Jerzy Wodny świat - Dobrowlany (I) rok 1998: nr 3(44), ss. 33-35
Dobrowlany (obok Chodorowa) woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat Żydaczów
woj. lwowskie
powiat Bóbrka
Masior Jerzy Wodny świat - lato w Dobrowlanach (II) rok 1998: nr 4(45), ss. 18-20
Drohobycz woj. ruskie
ziemia przemyska
miasto powiatowe
woj. lwowskie
miasto powiatowe
Diug-Pilichowska Janina Zawsze wierni Bogu i Polsce - Drohobyczanie (Zjazd Drohobyczan w Przemyślu 17 X 1989 r.) rok 1990: nr 4-5 (lipiec-październik), ss. 52-53
Drohobycz woj. ruskie
ziemia przemyska
miasto powiatowe
woj. lwowskie
miasto powiatow
O. Wiśniewski Piotr CSsR 23 grudnia 1999 rok. X-lecie odzyskania kościoła św. Bartłomieja w Drohobyczu rok 2000: nr 2(55), ss. 29-30
Dublany woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
powiat lwowski
Nahlik Kazimierz Dublany, Dublany... rok 1990: nr 4-5 (lipiec-październik), ss. 35-37
Felsztyn woj. ruskie
ziemia przemyska
powiat przemyski
woj. lwowskie
powiat Sambor
Rogalski Marek Obiekty sakralne na Kresach - Felsztyn rok 2001: nr 6(65), ss. 54-55
Gwoździec woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja (Pokucie)
woj. stanisławowskie
powiat Kołomyja
Rokicka Janina Było sobie miasteczko na Pokuciu rok 1994: nr 5(22), ss. 29-32
Hoszów woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat Żydaczów
woj. stanisławowskie
powiat Dolina
Leszczyński Jarosław Tadeusz Wschodniokarpacka Jasna Góra - Hoszów rok 1999: nr 4(51), ss. 34-37
(Huculszczyzna) woj. ruskie
ziemia halicka
woj. stanisławowskie Hordt Henryk Stanisław Opryszki rok 1998: nr 2(43), ss. 36-38
Jaworów woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
miasto powiatowe
Sołtysówna Aldona Jaworów i Szkło. Wspomnienie o królowej Marysieńce i królu Janie rok 1998: nr 6(47), ss. 22-23
Kamionka Strumiłowa woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Romaniewska Bogusława Kamionka Strumiłowa (Z dziejów parafii rzymskokatolickich na Kresach) rok 1997: nr 3(38), ss.10-11
Kołomyja woj. ruskie
ziemia halicka
miasto powiatowe
(Pokucie)
woj. stanisławowskie
miasto powiatowe
Dmytrów Eugeniusz Gimnazjum państwowe im. Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi rok 1994: nr 2(19), ss. 28-31
Kołomyja i miejscowości dekanatu woj. ruskie
ziemia halicka
miasto powiatowe
(Pokucie)
woj. stanisławowskie
miasto powiatowe
Budzianowski Mieczysław Apel (o pomoc finansową dla odtwarzanych parafii dekanatu). Wykaz odbudowywanych kościołów. Krótki opis. rok 1994: nr 5(22), ss. 47-48
Kołomyja woj. ruskie
ziemia halicka
miasto powiatowe
(Pokucie)
woj. stanisławowskie
miasto powiatowe
Brykowski Ryszard Jeszcze o gimnazjum im. Kazimierza Jagielończyka w Kołomyi rok 1994: nr 6(23), s. 16
Komarno woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
powiat Rudki
Rogalski Marek Obiekty sakralne na polskich Kresach - Komarno rok 2002: nr 5(70), s. 15-17
Kopyczyńce woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Trembowla
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Zielińska Krystyna Kopyczyńce rok 2000: nr 2(55), ss. 17-20
Kopyczyńce woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Trembowla
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Domosławski Zbigniew Po 54 latach w Kopoczyńcach (14-18 VIII 1992) rok 2001: nr 2(61), ss. 30-32
Kosów woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja (Pokucie)
woj. stanisławowskie
miasto powiatowe
Chlipalski Andrzej Od Szkła do Kosowa rok 1993: nr 4(17), ss. 22-24
Kuty woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja (Pokucie)
woj. stanisławowskie
powiat Kosów
Breit Henryk Kuty, ormiańskie miasteczko rok 1993: nr 1(14), ss. 12-13
Kuty woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja (Pokucie)
woj. stanisławowskie
powiat Kosów
Łucki Stanisław Kuty - 1939 roku - ostatnie wakacje rok 1998: nr 5(46), ss. 32-33
Laszki Murowane woj. ruskie
ziemia przemyska
powiat przemyski
woj. lwowskie
powiat Sambor
Oziembłowska Beata Laszki Murowane (Kresowe miasta) rok 2002: nr 2(67), ss. 9-11
Lubień Wielki woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
powiat Gródek Jagielloński
Chlipalski Andrzej Lubień Wielki, Morszyn, Niemirów rok 1993: nr 1(14), ss. 9-11
Łuck woj. wołyńskie
miasto wojewódzkie
woj. wołyńskie
miasto wojewódzkie
Kukiz Tadeusz Matka Boża Łucka znowu w katedrze Wołynia rok 2000: nr 1(54), s. 16
Maniawa woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja (Pokucie)
woj. stanisławowskie
powiat Nadwórna
Leszczyński Tadeusz Jarosław Monaster w Gorganach Wschodnich rok 2001: nr 5(64), ss. 34-37
Monasterzyska woj. ruskie
ziemia halicka
woj. tarnopolskie
powiat Buczacz
Kulas Kazimierz Monasterzyska - miasto mojego dzieciństwa - mówi Tadeusz Hnatów rok 2002: nr 1(66), ss. 42-43
Morszyn woj. ruskie
ziemia przemyska
powiat Stryj
woj. lwowskie
powiat Stryj
Chlipalski Andrzej Lubeń Wielki, Morszyn, Niemirów rok 1993: nr 1(14), ss. 9-11
Mosty Wielkie
(Augustów)
woj. bełskie
powiat bełski
woj. lwowskie
powiat Żółkiew
Nowak Zbigniew Szkoła Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich rok 1997: nr 2(37), ss.21-24
Mosty Wielkie
(Augustów)
woj. bełskie
powiat bełski
woj. lwowskie
powiat Żółkiew
Rogalski Marek Uroczystości w Mostach Wielkich rok 2001: nr 5(64), ss. 24-25
Mościska woj. ruskie
ziemia przemyska
powiat przemyski
woj. lwowskie
miasto powiatowe
O. Sojka Marian Koronacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach 8 IX 2001 r. rok 2001: nr 5(64), s. 23
Nadwórna woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja (Pokucie)
woj. stanisławowskie
miasto powiatowe
Żelisko Wiesław Nadwórna rok 1994: nr 5(22), ss. 24-28
Nadwórna woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja (Pokucie)
woj. stanisławowskie
miasto powiatowe
Leszczyński Jarosław Tadeusz Nadwórna rok 2001: nr 2(61), ss. 35-37
Nawaria woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
powiat lwowski
Oparowska Janina Jest takie miejsce na ziemi... Nawaria k. Lwowa rok 2001: nr 4(63), ss. 16-18
Niemirów woj. bełskie
powiat Lubaczów
woj. lwowskie
powiat Rawa Ruska
Chlipalski Andrzej Lubeń Wielki, Morszyn, Niemirów rok 1993: nr 1(14), ss. 9-11
Niżankowice woj. ruskie
ziemia przemyska
powiat przemyski
woj. lwowskie
powiat przemyski
Oziembłowski Maciej i Oziembłowska Małgorzata Niżankowice. Historia i teraźniejszość dawnego miasteczka na Ziemi przemyskiej rok 2002: nr 4(69), ss. 52-55
Obertyn woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja
(Pokucie)
woj. stanisławowskie
powiat Horodenka
Abram Zbigniew Obertyn - obertyniacy rok 2001: nr 2(61), ss. 33-34
Obertyn woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja
(Pokucie)
woj. stanisławowskie
powiat Horodenka
Abram Zbigniew II. Obertyn - obertyniacy rok 2001: nr 5(64), ss. 14-16
Obertyn woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja
(Pokucie)
woj. stanisławowskie
powiat Horodenka
Tabińska-Juhasz Danuta Trzykrotnie w Obertynie rok 2002: nr 5(70), ss. 10-13
Podhajce woj. ruskie
ziemia halicka
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Werschler Iwo Obrona Podhajec w 1667 r. rok 1996: nr 2(31), ss. 19-22
Podhajce woj. ruskie
ziemia halicka
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Werschler Iwo Podhajce - rys historyczny (do roku 1917) rok 2002: nr 3(68), ss. 24-28
Podhorce woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. tarnopolskie
powiat Złoczów
Leszczyński Jarosław Kościół w Podhorcach rok 1997: nr 2(37), ss. 27-28
Podzameczek woj. ruskie
ziemia halicka
woj. tarnopolskie
powiat Buczacz
Kulas Kazimierz Podzameczek koło Buczacza nad Strypą rok 2001: nr 5(64), ss. 33-34
Przemyślany woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Hrycekowa z Mikluszków Janina Przemyślany, wschodnie, kresowe miasteczko mojej młodości rok 1998: nr 4(45), ss. 21-22
Radziechów woj. bełskie
ziemia buska
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Kukiz Tadeusz Z dziejów Ziemi Radziechowskiej rok 1999: nr 1(48), ss. 2-5
Radziechów - okolice: Suszno, Pawłów, Sieńków, Wolica Baryłowa, Toporów woj. bełskie
ziemia buska
woj. tarnopolskie
powiat Radziechów
Kukiz Tadeusz Z dziejów Ziemi Radziechowskiej rok 1999: nr 2(49), ss. 28-30
Radziechów - okolice: Dmytrów woj. bełskie
ziemia buska
woj. tarnopolskie
powiat Radziechów
Kukiz Tadeusz Z dziejów Ziemi Radziechowskiej rok 1999: nr 3(50), ss. 43-45
Radziechów - okolice: Łopatyn woj. bełskie
ziemia buska
woj. tarnopolskie
powiat Radziechów
Kukiz Tadeusz Z dziejów Ziemi Radziechowskiej rok 1999: nr 4(51), ss. 40-43
Radziechów - okolice: Niedźwiedzie woj. bełskie
ziemia buska
woj. tarnopolskie
powiat Radziechów
Kukiz Tadeusz Była taka osada - Niedźwiedzie rok 1999: nr 5(52), ss. 33-35
Radziechów - okolice: Romanówka, Szczurowice woj. bełskie
ziemia buska
woj. tarnopolskie
powiat Radziechów
Kukiz Tadeusz Z dziejów Ziemi Radziechowskiej rok 1999: nr 6(53), ss. 10-12
Radziechów - okolice: Sieńków, Batyjów woj. bełskie
ziemia buska
woj. tarnopolskie
powiat Radziechów
Kukiz Tadeusz Ocalone kaplice rok 2000: nr 2(55), ss. 26-27
Rafajłowa woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja
(Pokucie)
woj. stanisławowskie
powiat Nadwórna
Leszczyński Jarosław Tadeusz U źródeł Bystrzycy Nadwórniańskiej rok 2000: nr 2(55), ss. 11-14
Rokitno Wołyńskie i okoliczne wioski woj. wołyńskie woj. wołyńskie
powiat Sarny
ks. Kurdybelski Jan Wołyński rodowód parafii Minkowice Oławskie koło Wrocławia rok 1994: nr 5(22), ss. 21-24
Rokitno Wołyńskie i okoliczne wioski woj. wołyńskie woj. wołyńskie
powiat Sarny
ks. Kurdybelski Jan Wołyński rodowód parafii Minkowice Oławskie koło Wrocławia (dokończenie) rok 1994: nr 6(23), ss. 19-23
Ruzdwiany (parafia Strusów) woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Trembowla
woj. tarnopolskie
powiat Trembowla
Janicki Alfred Opowiadania Mamy... Nad Seretem rok 1998: nr 3(44), ss.32-33
Sądowa Wisznia woj. ruskie
ziemia przemyska
powiat przemyski
woj. lwowskie
powiat Mościska
Wójcicki Roman Wisna - Wisznia - Sądowa Wisznia rok 1999: nr 6(53), ss. 21-23
Siemianówka woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
powiat lwowski
Bednarski Bolesław Okruchy historii parafii, kościoła i cmentarza w Siemianówce koło Lwowa rok 2000: nr 2(55), ss. 28-29
Sokal woj. bełskie
powiat bełski
woj. lwowskie
miasto powiatowe
O. Rzecznik Maurycy Krótka historia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Sokalskiej (tekst z 1928 r.) rok 2001: nr 5(64), s. 1
Sokal woj. bełskie
powiat bełski
woj. lwowskie
miasto powiatowe
Orzechowski Ryszard Pielgrzymka do Matki Bożej Sokalskiej rok 2001: nr 5(64), ss. 1-2
Sokolniki woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
powiat lwowski
Kroczak Stanisław Podlwowska wieś Sokolniki (1918 r.) rok 1993: nr 2(15), ss. 10-11
Stanisławów woj. ruskie
ziemia halicka
woj. stanisławowskie
miasto wojewódzkie
Wierzejski Leszek Stanisławów - Gród Rewery rok 1993: nr 1(14), ss. 4-8
Stara Sól woj. ruskie
ziemia przemyska
powiat przemyski
woj. lwowskie
powiat Sambor
Rogalski Marek Zabytki sakralne II Rzeczypospolitej rok 2001: nr 4(63), s. 44
Stryj woj. ruskie
ziemia przemyska
miasto powiatowe
woj. stanisławowskie
miasto powiatowe
Woch Zbigniew Stryj - z pustelnikiem w herbie rok 1990: nr 4-5 (lipiec-październik), ss. 26-27
Stryj woj. ruskie
ziemia przemyska
miasto powiatowe
woj. stanisławowskie
miasto powiatowe
Leszczyński Jarosław Tadeusz Gród nad Stryjem rok 1998: nr 5(46), ss. 37-38
Stryj woj. ruskie
ziemia przemyska
miasto powiatowe
woj. stanisławowskie
miasto powiatowe
Rudka Edward Gród nad Stryjem (ciąg dalszy - uzupełnienia i sprostowania) rok 1999: nr 3(50), ss. 45-46
Szkło woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
powiat Jaworów
Chlipalski Andrzej Od Szkła do Kosowa rok 1993: nr 4(17), ss. 22-24
Szkło woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
powiat Jaworów
Sołtysówna Aldona Lwowska litografia Pillerów i papiernia w Szkle rok 1998: nr 4(45), s. 31
Szkło woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
powiat Jaworów
Sołtysówna Aldona Jaworów i Szkło. Wspomnienie o królowej Marysieńce i królu Janie rok 1998: nr 6(47), ss. 22-23
Śniatyn woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Kołomyja (Pokucie)
woj. stanisławowskie
miasto powiatowe
Molicka Maria Miasto moich rodziców - Śniatyn rok 2000: nr 2(55), ss. 15-17
Tarnopol woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Trembowla
woj. tarnopolskie
miasto wojewódzkie
Blicharski Czesław E. 450 lat Tarnopola (1540-1990) rok 1990: nr 6 (listopad-grudzień), ss. 7-8
Tarnopol woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Trembowla
woj. tarnopolskie
miasto wojewódzkie
Blicharski Czesław E. Mickiewicz w Tarnopolu rok 1994: nr 3(20), s. 26
Tarnopol woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Trembowla
woj. tarnopolskie
miasto wojewódzkie
Ziółkowska Bożena Tarnopol, wiosna 1944 roku rok 1997: nr 1(36), ss. 7-10
Tarnopol woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Trembowla
woj. tarnopolskie
miasto wojewódzkie
Blicharski Czesław E. tarnopolskie początki O.O. Jezuitów w Chyrowie rok 1997: nr 5 i 6 (40 i 41), ss. 19-20
Tarnopol woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Trembowla
woj. tarnopolskie
miasto wojewódzkie
Duda Jerzy Seminarium Nauczycielskie im. Henryka Sienkiewicza w Tarnopolu rok 1999: nr 1(48), ss. 32-33
Tarnopol woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Trembowla
woj. tarnopolskie
miasto wojewódzkie
Blicharski Czesław E. Krwawe dni Tarnopola: czerwiec/lipiec 1941 rok 1999: nr 4(51), ss. 2-4
Trembowla woj. ruskie
ziemia halicka
miasto powiatowe
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Dobrowolski Józef Z trembowelskiego raptularza - 1997 rok 1999: nr 4(51), ss. 11-13
Trembowla woj. ruskie
ziemia halicka
miasto powiatowe
woj. tarnopolskie
miasto powiatowe
Dobrowolski Józef Z trembowelskiego raptularza - 1997 II cz. rok 2000: nr 1(54), ss. 41-43
Truskawiec woj. ruskie woj. lwowskie Śliwińska Danuta Leczenie w Truskawcu rok 2002: nr 5(70), ss. 21-23
Tuligłowy
(koło Komarna)
woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
powiat Rudki
Oziembłowska Beata Tuligłowy rok 2002: nr 1(66), ss. 39-41
Urycz woj. ruskie
ziemia przemyska
powiat Stryj
woj. stanisławowskie
powiat Skole
Leszczyński Jarosław Tadeusz Rezerwaty sklane w Bubniszczu i Uryczu rok 1999: nr 5(52), ss.17-19
Zadwórze     Rogalski Marek 82 rocznica bitwy pod Zadwórzem rok 2002: nr 5(70), ss. 3-4
Zimna Woda woj. ruskie
ziemia lwowska
powiat lwowski
woj. lwowskie
powiat lwowski
Bednarski Czesław Zimna Woda - moja Mała Ojczyzna rok 2001: nr 4(63), ss. 32-38
Żurów woj. ruskie
ziemia halicka
powiat Rohatyn
woj. stanisławowskie
powiat Rohatyn
Łobaza Edward Nasi czytelnicy piszą: Żurów rok 1994: nr 6(23), s. 32
Żywaczów woj. ruskie
ziemia halicka
woj. stanisławowskie
powiat Horodenka
Tabińska-Juhasz Danuta Wielkanoc w Żywaczowie rok 1994: nr 2(19), ss. 31-32
Żwaniec woj. podolskie
powiat Kamieniec Podolski
teren ZSRR przy granicy z Rumunią Rogalski Marek Żwaniec rok 1999: nr 4(51), ss. 37-38
Przynależność geograficzną miejscowości do poszczególnych jednostek administracyjnych I oraz II Rzeczypospolitej opracowano na podstawie dostępnych materiałów i map. Gdyby zaliczyli Państwo daną miejscowość do innych jednostek administracyjnych to prosimy o kontakt wraz z podaniem źródła historycznego przemawiającym za takim właśnie zaklasyfikowaniem. Dziękujemy!
Wyboru artykułów dokonano z następujących numerów "Semper Fidelis": 1-6 (grudzień'1989-grudzień'1990), 14-17 (rocznik 1993), 18-23 (rocznik 1994), 30-31 (niepełny rocznik 1996), 36-41 (rocznik 1997), 42-47 (rocznik 1998), 48-53 (rocznik 1999), 54-55 (niepełny rocznik 2000), 60-61 i 63-65 (niepełny rocznik 2001), 68-71 (niepełny rocznik 2002)
_Strona główna > Dawne Kresy > Spis wybranych artykułów o miejscowościach kresowych w dwumiesięczniku "Semper Fidelis"
AMIGO - Biuro Usług Turystycznych, ul. Nyska 68 lok.56, 50-505 Wrocław,
tel. (0-71) 72-555-76, tel. 0 606 99-80-60, fax: (0-71) 78-73-400, e-mail: amigo (at) amigo.wroc.pl lub amigo (at) polnet.cc
Strona AMIGO istnieje od kwietnia 1999 roku. Data ostatniej aktualizacji podstrony: 02.11.2004 - Maciej Oziembłowski (c)