Przedwojenny herb Lwowa

Dawne Kresy

LWÓW


Rynek


Przedwojenny herb Lwowa
Biuro nasze specjalizuje się m.in. w organizacji wycieczek do Lwowa i okolic

Posąg Diany na tle południowej pierzei
Rynku z widoczną Katedrą Łacińską
(fot. wykonana prawdopodobnie
na przełomie XIX i XX wieku)

Posąg Adonisa w płn.-wsch.
narożniku Rynku
(fot. Maciej Oziembłowski
dn. 29.04.2000)

Posąg Neptuna w płd.-zach.
narożniku Rynku
(fot. Maciej Oziembłowski,
wrzesień 1998)

Pierzeja wschodnia z widocznymi
kamienicami "Czarną" i "Królewską"
(fot. Maciej Oziembłowski,
31.12.1999)
Dzisiejszy Rynek to centrum miasta lokowanego w połowie XIV wieku - w czasach Kazimierza Wielkiego.

Nowe centrum miasta umiejscowiono na południe od miasta "ruskiego", które stało się przedmieściem Lwowa. Po wielkim pożarze w 1527 roku Rynek został odbudowany i do dzisiejszych czasów składa się z 44 kamienic pochodzących z różnych okresów historycznych. Wśród zabudowy Rynku spotkać można zarówno skromne trzy i czterokondygnacyjne kamienice mieszczańskie, jak również okazałe rezydencje patrycjuszowskie oraz magnackie. Przeważa styl renesansowy "złotego wieku" Lwowa, niemniej jednak w Rynku obecna jest również architektura barokowa, klasycystyczna oraz secesyjna. Obecne kamienice w wielu przypadkach stoją na reliktach architektury gotyckiej XV i początku XVI wieku. Na środku Rynku, którego wymiary wynoszą 142 x 129 m, stoi duży budynek Ratusza.


Pierzeja zachodnia Rynku (fot. Maciej Oziembłowski, wrzesień 1998)

Na Rynku lwowskim w 1387 roku Władysław Jagiełło odebrał hołd lenny wojewody wołoskiego Aleksandra, zaś w 1436 hołd taki składał wojewoda Eliasz przed Władysławem Warneńczykiem. Centralne miejsce Lwowa było świadkiem wielu egzekucji buntowników przeciw Rzeczypospolitej, np. hospodarów mołdawskich jak również dzielenia łupów wojennych, np. podział moskiewskich klejnotów carskich pomiędzy żołnierzy w 1614 roku. W listopadzie 1920 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski przyjmował w Rynku defiladę obrońców Lwowa z okazji nadania miastu Orderu Virtuti Militari.

W czterech narożnikach Rynku znajdują się cztery studnie z rzeźbami Adonisa, Amfitryty, Diany i Neptuna wykonanae w 1793 roku przez Hartmana Witwera. W północno-wschodnim narożniku Rynku znajduje się zabytkowa Apteka-Muzeum, zaś po jego przeciwległej stronie (płd.-zach.) widać Katedrę Łacińską, zwaną Katedrą Polską. W Rynku na szczególną uwagę zasługują m.in. następujące kamienice: "Czarna" (Rynek 4), "Królewska" (Rynek 6), Lubomirskich (Rynek 10), "Wenecka" (Rynek 14) czy też Pałac Arcybiskupi (Rynek 9).

Plan Rynku
Plan Rynku

Północna pierzeja Rynku (fot. Andrzej Makowski, 31.12.1999)
Opracował (C): Maciej Oziembłowski
_Strona główna > Opisy > Dawne Kresy > Lwów: Rynek
AMIGO - Biuro Usług Turystycznych, ul. Nyska 68 lok.56, 50-505 Wrocław,
tel. (0-71) 72-555-76, tel. 0 606 99-80-60, fax: (0-71) 78-73-400, e-mail: amigo (at) amigo.wroc.pl lub amigo (at) polnet.cc
Strona AMIGO istnieje od kwietnia 1999 roku. Data ostatniej aktualizacji podstrony: 29.02.2004 - Maciej Oziembłowski (c)